Увс аймгийн портал сайт.

Мэдээ мэдээлэл, улс төр, эдийн засаг, цаг үе, байгал орчин, хүний хөгжил, нутгийн хөгжил сэдвээр мэдээ мэдээлэл орно.

Дэмжигч: Увс нутгийн хөгжил сан