Цэнэглэгч хор : Хар
Энэ хэсэгт барааны дэлгэрэнгүй мэдээлэл харах захиалга ба авдаг болгоно.