Эрүүл мэндийн даатгалаар хөнгөлөлттэй үйлчлүүлэх сувиллын ЖАГСААЛТ

Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газартай гэрээ байгуулсан 47 сувиллыг танилцуулж байна. Эдгээр сувилалд иргэд эрүүл мэндийн даатгалаараа хөнгөлөлттэй үнээр үйлчлүүлэх боломжтой юм. 

Эх сурвалж: ЭМДЕГ

Scroll to Top