УВС АЙМАГ ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРААРАА 21 АЙМГААС 10 ДУГААР БАЙРТ ЭРЭМБЭЛЭГДЛЭЭ

Монгол Улсын 21 аймгийн хөгжил, өрсөлдөх чадварыг харьцуулан судалсан Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан нь эдийн засгийн тамир тэнхээ, засаглалын үр ашиг, бизнесийн үр ашиг, дэд бүтэц гэсэн үндсэн дөрвөн бүлгийн хүрээнд нийт 181 шалгуур үзүүлэлтээр үнэлж тооцдог.

Судалгааны мэдээллийн эх үүсвэр нь статистик мэдээлэл, 21 аймгийн бизнес эрхлэгчдээс авсан санал асуулгын мэдээллээс бүрддэг.

Аймгуудын өрсөлдөх чадварын оноо

1. Орхон-100

2. Дорноговь-97.96

3. Дархан-Уул-95.12

4. Өмнөговь-81.88

5. Говьсүмбэр-81.73

6. Дорнод 79.36

7. Сэлэнгэ 78.62

8. Хэнтий 78.24

9. Өвөрхангай 77.25

10. Увс 66.67

11. Сүхбаатар 64.10

12. Төв 63.78

13. Баян-Өлгий 63.50

14. Ховд 62.15

15. Хөвсгөл 57.33

16. Баянхонгор 55.52

17. Архангай 48.89

18. Булган 40.08

19. Говь-Алтай 36.72

20. Завхан 35.69

21. Дундговь 34.93

Scroll to Top