Томуугаас сэргийлэх энгийн арга

   Эрүүл мэндийн яамнаас томуугаас сэргийлэх энгийн аргуудаас танилцуулж, дараах зөвлөмжийг хүргэж байна. Үүнд,

  • Ханиаж найтаахдаа амны цаас болон амны хаалт хэрэглэх 
  • Бохир гараар ам, хамар, нүдэндээ хүргэхгүй байх
  • Томуугийн вакцинд хамрагдах
  • Томуугаар өвдсөн тохиолдолд нэн даруй эмчид хандаарай гэсэн байна.​

Scroll to Top